ROT-AVDRAG

Den 8 december 2008 infördes det nya ROT-avdraget, vilket ger villa och bostadsrättsägare möjlighet att göra skatteavdrag på upp till 50% av arbetskostnaden vid Reparation, Ombyggnad eller Tillbyggnad. Avdraget gäller på upp till 50 000 kr per person och år eller upp till 100 000 kr per hushåll och år.

Skattereduktionen gäller som sagt för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätter.

För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen.

Vad som omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Man kan också titta på Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att vid försäljningen av en privatbostad göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll.

Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.

För mer information kontakta oss eller skatteverket.